GKH
25 Nisan 2019

GKH01-Düzeltici Önleyici Faaliyet Sonuçlandırma Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH02-Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Gösterge Kartı.pdf
GKH03-Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Gösterge Kartı.pdf
GKH04-Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi.pdf
GKH05- Personelin Eğitimlere Katılma Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH06- Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH07-Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı Gösterge Kartı.pdf
GKH08-Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH09-Kesici Delici Alet Yaralanmaları Gösterge Kartı.pdf
GKH10-Personelin Devir Hızı Gösterge Kartı.pdf
GKH11-Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı.pdf
GKH12- Sağlık Taraması Yapılan Personel Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH13- Düşen Hasta Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH14- İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı Gösterge Kartı.pdf
GKH15-El Hijyeni Uyumu Gösterge Kartı.pdf
GKH16-Tekrarlayan Röntgen Çekim Sayısı Gösterge Kartı.pdf
GKH17- Hatalı Kimliklendirilmiş Ölçü Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH18- Kaybolan Ölçü Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH19- Kaybolan Protez Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH20- Kaybolan Alçı Model Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH21- Zamanında Teslim Edilmeyen Protez Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH22- Ölçü Alımından Protezin Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre Gösterge Kartı.pdf
GKH23-Protez Tesliminden Sonra Protetik Nedenli Tekrar Başvuru Oranı.pdf
GKH24- İlk Muayene Sonrası İle Ölçü Alınmasına Kadar Geçen Ortalama Süre Gösterge Kartı.pdf
GKH25- İlk Muayene Sonrası İle Ameliyat Yapılmasına Kadar Geçen Ortalama Süre Gösterge Kartı.pdf
GKH26- İlk Muayene Sonrası İle Hastanın Tedavilerinin Tamamlanmasına Kadar Geçen Ortalama Süre Gösterge Kartı.pdf
GKH27- Yıl İçerisinde Aynı Hasta Bazlı Ortalama Başvuru Sayısı Gösterge Kartı.pdf
GKH28- Bir Başka Kuruma Sevk Edilen Hasta Oraı Gösterge Kartı.pdf
GKH29- ADSH Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranları Gösterge Kartı.pdf
GKH30- Bilgi Yönetim Sisteminin Devre Dışı Kaldığı Süre Gösterge Kartı.pdf
GKH31- Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKH32- Hasta Başına Üretilen Tıbbi Atık Miktarı Gösterge Kartı.pdf
GKH33- Hasta Memnuniyeti Gösterge Kartı.pdf
GKH34- Çalışan Memnuniyeti Gösterge Kartı.pdf