Hasta İletişim Birimi
27 Kasım 2018

Sağlık hizmetlerinin faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C.  Anayasası  , milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan hakları ifade eder.Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardımı amaçlar.

Zafer ARSLANTAŞ
(Hasta İletişim Birim Sorumlusu)