Mali Mevzuat
07 Nisan 2022

EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

HARCIRAH KANUNU

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK