İletişim ve Tanıtım Birimi
01 Haziran 2022

Hastanemiz tarafından sunulan nitelikli hizmet ve iyi uygulamaların basılı ve elektronik iletişim araçlarıyla,ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılması ve duyurulması konularında çalışmalar yapan birimimiz.

Başhekim YardımcısıDt. Korkut TEKİNŞEN
İdari ve Mali İşler Mdr. Yrd.Funda SOYTÜRK
Web İçerik SorumlusuBurakhan KAYABAŞI