Kalite Yönetim Birimi
01 Haziran 2022

Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarında sorumluluklarının yerine getirilmesini ve Sağlıkta Kalite Standartlarının uygulanmasını sağlar.


Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı her yıl sağlık kurumlarını Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında değerlendirmekte ve standartları karşılama oranına göre sağlık kurumlarına puan vermektedir. Hastanemiz her geçen gün kalite konusunda kendini yenilemekte ve hep daha iyiye yol almaktadır.* 2015 - 2016 - 2017 yıllarında standartların değişmesi ve yeni versiyonun hazırlanması, 2019 ve 2020 yıllarında kovid-19 pandemisi nedeni ile kalite değerlendirmesi yapılmamıştır.

Hasta  bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir bakım çerçevesinin oluşturulması  , hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirgenmesi, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığının belirlediği standartların hastanemizde uygulanmasını,kontrol edilmesini ve geliştirmesini sağlayan birimdir.