Gösterge Kartları
22 Haziran 2022


GKG01-Düzeltici Önleyici Faaliyet Sonuçlandırma Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG02-Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Gösterge Kartı.pdf
GKG03-Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Gösterge Kartı.pdf
GKG04-Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Gösterge Kartı.pdf
GKG05-Mavi Kodda 3 Dakika İçinde Olay Yerine Ulaşma Oranı.pdf
GKG06- Personelin Eğitimlere Katılma Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG07- Uyum Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG08- Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG09-Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı Gösterge Kartı.pdf
GKG10-Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG11-Kesici Delici Alet Yaralanma Oranıı Gösterge Kartı.pdf
GKG12-Personel Devir Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG13- Personelin Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG14- Düşen Hasta Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG15- İlaç Hatası Bildirim Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG16-El Hijyeni Uyum Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG17-Tekrarlayan Röntgen Çekim Oranıı Gösterge Kartı.pdf
GKG18- Hasta Deneyimi Anketi Analizi Gösterge Kartı.pdf
GKG19- Çalışan Geri Bildirim Anketi Analizi Gösterge Kartı.pdf
GKG20- Hatalı Kimliklendirilmiş Ölçü Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG21- Kaybolan Ölçü Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG22- Kaybolan Protez Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG23- Kaybolan Alçı Model Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG24- Zamanında Teslim Edilmeyen Protez Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG25- Ölçü Alımından Protezin Teslimine Kadar Geçen Ortalama Süre Gösterge Kartı.pdf
GKG26-Protezin Tesliminden Sonra 1 Ay İçerisinde Protetik Nedenli Tekrar Başvuru Oranı.pdf
GKG27- İlk Muayene Tarihi İle Ölçü Alınmasına Kadar Geçen Ortalama Süre Gösterge Kartı.pdf
GKG28- Bir Başka Kuruma Sevk Edilen Hasta Oraı Gösterge Kartı.pdf
GKG29-SBYS nin Devre Dışı Kaldığı Süre Gösterge Kartı.pdf
GKG30- Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG31- Fissur Sealant Uygulama Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG32-Dolgu Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG33- Kanal Tedavisi Kaynaklı Yeniden Başvuru Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG34- Tekrar Alınan Ölçü Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG35- Tekrarlanan Protez Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG36- Protez Tesliminden Sonra Protez Kaynaklı Tekrar Başvuru Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG37- Prosedür Bazında Cerrahi Alan Enfeksiyon Hızı Gösterge Kartı.pdf
GKG38- Cerrahi Profilaksi Uygun Antibiyotik Kullanım Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG39- Cerrahi Operasyonlarda Görülen Anestezi Komplikasyon Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG40- Ameliyathaneye Planlanmamış Geri Dönüş Oranı Gösterge Kartı.pdf
GKG41- ADSH Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanım Oranları Gösterge Kartı.pdf
GKG42- Tıbbi Atık Miktarı Gösterge Kartı.pdf
GKG43- Sterilizasyon Uygunsuzluk Bildirimi Gösterge Kartı.pdf
GKG44- Poliklinik Enfeksiyon Önlemleri Uyumu Gösterge Kartı.pdf