Bilgi İşlem
17 Temmuz 2018

Hastane bilgi yönetim sistemini, ağ üzerinden, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte, verimli ve etkili biçimde işler durumda tutmak, ihtiyaçlara göre geliştirmek üzere, yazılım ve donanım bölümleri ile ve bunların birbirleri ile koordinasyonunu sağlamaktır.Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS), veritabanı ve grafik arayüzlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde gerektiğinde güncellemelerini yaptırmak, HBYS’ni güncel mevzuata uyarlamak üzere yazılım düzenlemeleri yaptırmaktır. Kullanılan donanımların temizlik ve rutin bakımlarının yapılması için koordinasyonu sağlamak, Bilgi sistemi üzerinden veri taraması gerektiren istatistiki sorgulamaları ve özel durumlarda gerekli taramayı yaparak oluşturulan raporları ilgili birimlere ve hastane dışı kurum ve kuruluşlara sunmak, İnternet erişiminin temini ve kullanılması için gerekli görüşmeleri sağlamak bilgi işlem biriminin görevleri arasındadır.