Ameliyathane - Servis
11 Ekim 2021

Polikliniklerde tedavi yaptırma özellikli hastaların yataklı servise yatışlarının yapılıp ameliyathane ortamında genel anestezi ile tedavi ve takipleri yapılmasını sağlayan servis bölümüdür.