Mali Birimler
17 Temmuz 2018

Kamu ihale kanununa göre hastanede kullanılmak üzere hizmet ve mal alınan , taşınır kayıt kontrol biriminde ihale şartnamesine uygun olarak ilgili komisyon dahilinde  ve kaydı yapılan hizmet ve malların depolandığı birimdir.Hastaneye gelen her türlü faturanın ödemesi yapılır.