Ziyaretçi-Refakatçi Kuralları
19 Eylül 2019

Ziyaretçi Kuralları

 • Hasta ziyaret saatleri öğle 12:00-13:00, akşam 19:00-20:00”dır. Hastaların istirahat edebilmeleri ve tedavilerinin yapılabilmesi için ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti için ısrar edilmemelidir.
 • Hasta ziyaretleri 15 dakikadan daha fazla uzun tutulmamalıdır.
 • Her hasta başında aynı anda ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.
 • Hasta odalarında ve koridorlarda diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 • Hastanın doktorunun veya hemşiresinin onayı haricinde her türlü yiyecek – içecek ve canlı-cansız çiçek kabul edilmeyecektir.
 • Kurallara uygun olmayan eşyaların servislere çıkarılmasına izin verilmeyecektir.
 • Ziyaretçilerin kendi hastaları haricinde servis içerisindeki diğer hasta odalarına ve birimlerine girmemeleri gerekmektedir.
 • 10 yaşından küçük çocuklar ziyarete kabul edilmeyecek olup, hasta ziyaretine getirilmemelidir.
 • Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan, herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar ile enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler hasta ziyaretinde bulunmamalıdırlar.
 • Ziyaret süresince hasta yataklarına oturulmamalı ve hastane ortamında bulunan her şeyle temas etmekten olabildiğince kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır.
 • Ziyaretçiler, kendi sağlıkları ve hasta sağlığı açısından hasta ile yakın temasta (öpme, sarılma vs. ) bulunmamalıdır.
 • Tuvalet ve lavabo ihtiyacınızı servislerde bulunan genel kullanıma açık tuvaletlerde giderebilirsiniz.
 • Ziyaret esnasında hastaları psikolojik olarak etkileyecek moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.
 • Hastanenin tüm kapalı alanlarında sigara içilmemelidir.
 • Tıbbi donanım cihazları kullanılan alanlarda cep telefonu kullanmayınız.
 • Ziyaret süresince hastane temizlik kurallarına riayet edilmeli, çöpler mutlaka çöp kovalarına atılmalıdır.

Refakatçi Kuralları

 • Hastaların yanında refakatçi bulundurulması doktorunun onayı ile belirlenir ve her hastanın yanında en fazla 1 refakatçi bulunabilir. Refakatçinin erkek veya bayan olmasına hastanın ve servisin durumuna göre karar verilir.
 • Tüm refakatçiler, hastane tarafından verilecek olan refakatçi kartlarını sürekli takılı tutmak zorundadır.
 • Refakatçilerin kendi hastalarının bulunduğu oda dışındaki odalara girmemeleri gerekmektedir.
 • Refakatçilerimizin mümkün olduğunca az eşya getirmeleri ve getirmiş oldukları eşyaları klinikte gösterilen dolaplara yerleştirmeleri gerekmektedir. Refakatçilerimiz için gerekli olan temel eşyalar iç çamaşırı, pijama, terlik, diş fırçası ve macunu, havlu ve gerektiği kadar dış giyimdir.
 • Hastanemizde Sabah Kahvaltısı 07:00-08:00, Öğle Yemeği 12:00-13:00, Akşam Yemeği 17:00-18:00 saatleri arasında yemekhanede verilmektedir.
 • Refakatçilerimizin hekim veya hemşirelerin bilgisi dışında dışardan yiyecek-içecek getirmeleri yasaktır.
 • Hasta odası ve servis koridorlarında gürültü konusunda hassas davranılması gerekmektedir.
 • Refakatçilerimizin hasta odası, banyo ve tuvaletleri mümkün olduğunca temiz kullanmaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Çöplerin evsel atık kovasına atılması gerekmektedir. “Tıbbi Atık Kutusu” nu kullanmaları sakıncalıdır.
 • Refakatçilerimizin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gereklidir.
 • Refakatçiler hastanede kesinlikle tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 • Refakatçilerimizin hasta yataklarına oturmaları ve yatmaları kesinlikle istenmemektedir.
 • Refakatçilerimizin her türlü istek ve şikâyetlerini öncelikle klinik çalışanlarına iletmesi, çözüm için en kolay yol olacaktır.
 • Güvenliğiniz için hastalarınızın yanında fazla para veya değerli eşya bulundurmayınız.
 • Hastanıza refakat süresince vizit ve tıbbi bakım sırasında doktor ile hemşirelerin uyarılarına uyunuz.
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Hastane vezneleri dışında hiçbir birim ya da personele ödeme yapmayınız.
 • Tanımadığınız kişilerden yardım kabul etmeyiniz.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşyaları düzenli ve temiz tutmalı, herhangi bir zarar vermemelidir.
 • Odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekmekte olup; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00 den sonra kapatılması gerekmektedir.
 • Refakatçilik süresinin bitiminde refakatçilerimizin klinik sorumlu hemşiresine refakatçi kartını iade etmeleri gerekmektedir.
 • Kuralların ihlali halinde, ilgili kişinin refakatçi olarak kalması kabul edilmeyecektir