Anlaşmalı Kurum ve Kuruluşlar
19 Eylül 2019

- SGK,
Türkiye Sınai Kalkınma Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Emekli Vakfı
Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. & T. Halk Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Türkiye Halkbankası Emekli Sandığı Vakfı
Türkiye Vakıflar Bankası T.O.A. Mem. ve Hizm. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta ve Yardım Sandığı Vakfı
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta San. Vakfı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Pers. Sig. ve Emekli Sandığı Vakfı
Garanti Bankası T.A.Ş.
Yapı Kredi Bankası Men. Yar. Emekli Sandığı Vakfı
Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Milli Reasürans T.A.Ş