2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısına Katıldık...
01 Ekim 2018

        Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep BENTLİ ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Murat ALPER' in açılış konuşmaları ile başlayan "2018 Verimlilik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" 27 Eylül 2018 tarihinde  Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş illerinden İl Sağlık Müdürleri,Başhekimler, sağlık tesisi yöneticileri, verimlilik ve kalite birim çalışanları , bakanlığımızın ilgili daire başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. 

Toplantıda ;
      - Tıbbi, idari ve mali süreçlerin iyileştirilmesi, sorunlu alanların erken tespiti ve erken müdahale edilmesi   
      - 
 İlaç, Tıbbi Sarf ve Tıbbi Cihaz Verimlilik Analizi  
      - 
Acil Sağlık Hizmetleri Verimlilik Analizi Bilgilendirme
      - İletişim ve basın-yayın bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.