Hastanemizde Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulanarak Diş Tedavisi Yapılmaktadır
24 Mart 2022


Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimler.
- Gelişim geriliği olan çocuk ve erişkin hastalar.
- İletişim kurulamayan çocuk hastalar
- İleri derecede fobisi (korku) olan çocuk ve erişkin hastalar.
- Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan bir çok cerrahi işlemin kısa sürede (2-3 saat)  genel anestezi altında yapılması planlanan hasta grubu.